Onze dienstverlening
Het is goed bij iedere nieuwe levensfase even stil te staan bij de mogelijke financiële, juridische en fiscale consequenties die dit kan hebben.

Met deze voorbeelden en nog veel meer kunnen wij u helpen. Wij werken tevens samen met notarissen, advocaten, financieel planners en administratiekantoren zodat wij u zo optimaal mogelijk van dienst kunnen zijn.

Casus voorbeelden
 • Erven: U bent erfgenaam, wat moet u weten en regelen?

 • Samenwonen: Hoe regelt u de gezamenlijke kosten?

 • Nalatenschappen: Hoe bepaalt u wie recht heeft op wat?

 • Mediation: Is er een conflict ontstaan in financiële afhandelingen?

Onze diensten

Er zijn verschillende vormen van samenwonen. Iedere vorm heeft zo zijn eigen juridische, fiscale en financiële gevolgen. Het is een zeer persoonlijke keuze of u liever samenwoont, een geregistreerd partnerschap aangaat of trouwt. Het is alleen wel belangrijk om na te gaan of de consequenties die het heeft, zowel op civielrechtelijk als fiscaal gebied, ook aan uw wensen en verwachtingen voldoet.

Vragen die kunnen rijzen zijn onder andere:

 • Wanneer zijn wij voor de inkomstenbelasting elkaars partners?
 • Erf ik als ik samenwoon ook automatisch van mijn overleden partner?
 • Als ik een geregistreerd partnerschap aan ga moet ik dan net zo als bij samenwonen mijn kinderen erkennen?
 • Wat verdient de voorkeur? Trouwen in gemeenschap van goederen of onder huwelijkse voorwaarden?
 • Als ik ga scheiden van mijn partner ontvang ik dan alimentatie?
 • Krijg ik altijd een nabestaandenuitkering als mijn partner komt te overlijden?
 • Als ik ga samenwonen, ontvang ik dan nog steeds een bijstandsuitkering?
 • En hoe zit het met mijn zorgtoeslag?

Met het beantwoorden van al deze vragen en nog meer kunnen wij u van dienst zijn.

Als u te maken krijgt met een overlijden en tot erfgenaam benoemd bent, komt er veel op u af. Soms is er nauwelijks tijd om te rouwen omdat er aan zoveel zaken gedacht moet worden. Dit kunnen praktische zaken zijn zoals het opzeggen van abonnementen, telefoon etc. Maar ook belangrijkere zaken zoals de vraag of de erfenis zonder meer aanvaard kan worden. (verborgen) schulden kunnen de waarde van de erfenis overtreffen. Wellicht bent u in het testament tot executeur benoemd. Hoe gaat u dan te werk. En als de Belastingdienst komt, wie verzorgt dan de aangifte erfbelasting en wie vult het F-biljet in?

Wij bieden u deskundige hulp en advies bij de afwikkeling van nalatenschappen op juridisch, fiscaal, financieel als praktisch gebied. U bepaalt op welk gebied wij u kunnen helpen.

De Zanger Juridisch Advies & mediation werkt hierbij samen met Confidente. Confidente levert betrokken en betrouwbare hulp bij alle vraagstukken waar men bij een overlijden of het verlies van een dierbare mee te maken krijgt. Confidente helpt u met de zakelijke verwerking bij een overlijden en kan u ondersteunen indien u uw eigen nalatenschap goed geregeld wilt hebben.

Voor meer informatie verwijs ik u door naar www.confidente.nl

De meeste mensen willen zo weinig mogelijk belasting betalen, met name de erfbelasting is voor velen een doorn in het oog. Erfgenamen ervaren deze belasting als de meest oneerlijke. Om nu uw erfgenamen in dit opzicht van dienst te zijn, kunt u uw nalatenschap vooraf plannen. U kunt zelf invloed uitoefenen op omvang en samenstel van uw vermogen waardoor er fiscale voordelen te behalen zijn. Niet alleen uw erfgenamen profiteren hiervan. Bij leven kan het ook voor u gunstig zijn.

Wij nemen als uitgangspunt de wensen die u heeft. Hoe wilt u uw zaken geregeld zien. Wat is voor u belangrijk. Aan de hand van uw wensen maken wij een plan. Hierin geven wij aan wat de mogelijkheden zijn en hoe het eventueel verder geoptimaliseerd kan worden. In ons plan nemen wij mee het huwelijksvermogensrecht, erfrecht en schenkingsrecht (estate planning). Vervolgens kijken wij hoe wij tot een zo’n optimaal fiscaal vriendelijk plan kunnen komen waarbij wij uw wensen niet uit het oog verliezen.

Ieder mens heeft wel eens met een geschil te maken. De meeste geschillen zijn kleine geschillen, onenigheden, die onderling heel goed op te lossen zijn als men maar met elkaar praat, naar elkaar luistert en men elkaar ook begrijpt. Als niet aan deze voorwaarden is voldaan, loopt men de kans dat een klein geschil een groot geschil wordt. Zulke geschillen zijn ook oplosbaar maar dan vaak met behulp van een mediator. Rechtszaken met de daarbij behorende hoge kosten, kunnen daarmee voorkomen worden.

Mediation is een vorm van geschiloplossing waar partijen zelf met elkaar tot een oplossing van het geschil komen. De partijen staan vaak te emotioneel in het geschil waardoor praten met elkaar niet meer mogelijk is. Zij kunnen dan besluiten om de hulp van een derde, een mediator, in te roepen die het gesprek begeleid en de communicatie op gang brengt.

Ik kan u behulpzaam zijn bij zowel het voorkomen als oplossen van geschillen.

Voor sommige geschillen is specifieke kennis vereist om het geschil te begeleiden daarom ben ik aangesloten bij Mediationgroep Holland, zie voor verdere informatie www.mediationgroepholland.nl.